utbildningar-virtuell-verklighet-slider-1

Virtual Reality
Utbildningar

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar
vi ger i virtuell verklighet och de fördelar den nya tekniken ger.
utbildningar-brand

Utbildningar brand

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar vi ger inom
det mesta som rör brandsäkerhet.
Omslagsbild-temp

Utbildningar väg

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar vi ger inom vägsäkerhet.

Innan AB

Väg- och brandsäkerhet.

Innan. Ett enda litet ord som kan göra all skillnad i världen.

En säker arbetsmiljö, utbildad och riskmedveten personal är områden som måste fungera på ett företag för att undvika skador på hälsa, miljö och egendom. Med andra ord, det gäller att veta vad man ska, kan och bör göra innan olyckan är framme. Det bästa vore om vi kan skapa en så pass säker arbetsmiljö, utbilda och engagera personalen så att olyckan helt kan undvikas.

Bra företag arbetar förebyggande mot olyckor.

För många företag är detta ett krav. Jag tycker det bara borde vara självklart med förebyggande kunskap som framförallt kan rädda liv.

Med mer än 10 år i branschen har jag startat ett utbildnings & tjänsteföretag som fått namnet Innan AB. Av den enkla anledningen att just det lilla men betydelsefulla ordet kan göra all skillnad i världen.

Kontakta mig gärna för att höra vad jag kan göra för er!

070-33 22 666
nicklas@innan.nu

Simon Stenberg Arbetsmiljöchef, Björkdalsgruvan AB, Mandalay Resources
Innan AB har hjälpt oss på björkdalsgruvan AB med vårt systematiska brandskyddsarbete, utbildat delar av personalen ovanjord och all personal som arbetar under jord i Heta Arbeten. Vi har genom detta höjt vårt systematiska brandskyddsarbetet ytterligare en nivå!
Läs fler referenser »

Virtual Reality Safety Education