Bra företag arbetar förebyggande mot olyckor!

Kostym-m-budskap_blå4

Låt oss hjälpa er med erat systematiska brandskyddsarbete och brandutbilda er personal!

Enligt lagen om skydd mot olyckor så måste ALLA arbeta förebyggande och systematiskt med sina brandrisker.

Varför ska jag arbeta med mitt brandskydd? ● Skydda mina anställda ● Skydda min verksamhet ● Skydda mina lokaler och inventarier ● Skydda mitt rykte

Vad är mitt ansvar? Du som enskild – både som privatperson och företagare – har ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad betyder det? Du ska vidta åtgärder för att förhindra, förebygga brand och begränsa de skador som branden kan orsaka.