Utbildningar VÄG

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar vi ger inom vägsäkerhet.

Arbete på väg, nivå 1 (grund)

Grundutbildning för dig som ska arbeta på vägar där trafikverket är väghållare.

Målgrupp
Alla som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare.

Utbildningsmål
Deltagarna erhåller grundläggande förståelse och kunskap i trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg.

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer för arbete på väg. Kursdeltagare samt dennes arbetsgivare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Kurslängd
Halvdag ca fyra timmar.

Innehåll

 • Personlig skyddsutrustning
 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet och krockvåld
 • 3-V principen
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
 • Arbetsgivarens roll i objektet

Arbete på väg, nivå 1&2

Heldagsutbildning för dig som ska arbeta på Trafikverkets uppdrag.

Målgrupp
Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc.

Förhandskrav
Kompetens enligt nivå 1 (Arbete på väg – Grund), erhålles i samband med utbildning nivå 2 (Arbete på väg – Fordon).

Utbildningsmål
Kursdeltagare ska efter utbildning kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö och säkerhet.

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer för arbete på väg. Kursdeltagare samt dennes arbetsgivare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Kurslängd
Heldag.

Innehåll

 • Allmänt om vägarbeten
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt storlek
 • Skyddsanordningar på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter
 • Riskanalys
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.

Arbete på väg, nivå 3A Utmärkningsansvarig

Utbildning för alla som ska ansvara för och utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.

Målgrupp
Alla som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.

Förhandskrav
Kompetens enligt nivå 2 (Säkerhet på väg – Fordon).

Utbildningsmål
Kursdeltagare ska efter utbildning kunna ansvara för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer för arbete på väg. Kursdeltagare samt dennes arbetsgivare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Kurslängd
Två heldagar.

Innehåll

 • Fördjupning om vägarbeten
 • VMF och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt övrig relevant lagstiftning
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Information till TLC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanter
 • Arbetsmetoder