Virtual reality safety education

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar vi ger i virtuell verklighet och de fördelar den nya tekniken ger.

Virtuell verklighet, framtidens säkerhetsutbildningar!

Säkerhet är ett av de viktigaste ledorden på dagens arbetsplatser. Innan AB har tagit säkerhetsutbildningar till en ny nivå där vi kombinerar vår långa erfarenhet av säkerhetsutbildningar med virtuell verklighet. Genom att bygga upp virtuella miljöer där deltagarna kan öva sina säkerhetskunskaper utan att behöva utsättas för fara. Det ger också möjlighet att testa flera olika scenarion till en låg kostnad och utan påverkan på miljön.

demo-vr-utbildningar-kollage-1

Er miljö eller generella säkerhetsövningar?

En säker arbetsmiljö, utbildad och riskmedveten personal är områden som måste fungera på ett företag för att undvika skador på hälsa, miljö och egendom. Med andra ord, det gäller att veta vad man ska, kan och bör göra innan olyckan är framme.

Med virtuella säkerhetsutbildningar kan man utbilda, öva och träna i miljöer som förut var omöjliga på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan bygga upp generella och specifika virtuella miljöer och scenarion till er arbetsplats och efter era behov. Personal eller entreprenörer kan träna, öva och utbilda sig i de förebyggande säkerhetsarbetet som både myndigheter och ni ställer på dem i ”verkliga” miljöer.

Virtual Reality Safety Education

Kontakta oss för mer information och prisförslag för er virtuella säkerhetsutbildning!

Nicklas Karlsson
070-332 26 66
vr@innan.nu

Viruel Reality Safety Education